Navigator Campus

Navigator Campus er et botilbud målrettet døve og personer med høretab. Vi tilbyder også støtte i eget hjem.

Elever fra Navigator Campus

Navigator Campus er et botilbud målrettet døve og personer med høretab. Beboerne her er enten tilknyttet Navigator (Castberggård Job- og Udviklingscenters STU-tilbud for CI-brugere, døve og unge med høretab mellem 17 og 30 år) eller Sprog, Job og Integration (Castberggård Job- og Udviklingscenters tilbud for døve flygtninge og flygtninge med svært høretab i aldersgruppen 18-65 år)

Aktivitetsdelen

De fleste beboere på bostedet Navigator Campus er tilknyttet Castberggård Jobs STU-tilbud, Navigator eller Castberggårds tilbud til døve flygtninge, Sprog og Integration.

Elever undervises i IT af støttepersoner
Samtale mellem elev og støtteperson
Elever fra Navigator Campus
Overblik over Castberggård

Vi har gode rammer

Navigator Campus er beliggende på Castberggård i landsbyen Urlev mellem Horsens og Vejle. Castberggård består af tre afdelinger: En højskole og et job- og udviklingscenter, der henvender sig til døve og personer med høretab samt et kursus- og konferencecenter.

Sådan støtter vi

Støtteteamet på Navigator Campus vejleder og støtter beboerne, så de udvikler sig fagligt, personligt og socialt. På den måde bliver beboerne bedre rustet til at udforske deres muligheder efter Campus.

Elev gør rent med støtteperson

© Copyright Navigator Campus. All rights reserved