Information til professionelle

Ydelser

§85

Navigator campus laver ekstern støtte/støtte i eget hjem gennem §85.

Her støtter vi den enkelte borger i forhold til de behov borgeren har.

Det kan være støtte i forhold til madlavning, tøjvask, økonomi og andet som har betydning for, at borgeren får en overskuelig og sammenhængende hverdag.  

Metoder: Vi arbejder pædagogisk med udgangspunkt i borgerens ståsted og kommunikative niveau.

Vi arbejder empowermentorienteret med jeg-støttende og motiverende samtaler.

Mentor

Vi støtter den enkelte i alle perspektiver i forhold til arbejde og uddannelse. Det kan være alle problemstillinger, som borgeren oplever som barrierer i forhold til arbejdet. Alt lige fra transport, strukturering af hverdagen, så man kan komme afsted på arbejde/til uddannelsen samt problemstillinger på selve arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen.

Bostøtte

Målgruppen for vores bostøttetilbud er  borgere med høretab og døve borgere og døvblinde fra 17 år og op. Der kan være tale om nedsat selvværd manglende evne til at indgå i sociale sammenhænge eller lettere adfærdsforstyrrelser i form af ADHD, let borderline og Asperger.

Gennem individuelle indsatsplaner arbejder vi målrettet med konkrete mål der udarbejdes i samarbejde med borger kommunen og botilbuddet. Her vil der være fokus på konkrete mål og borgerens personlig udvikling.

Det er vores målsætninger at udvikle borgerne til selvstændige individer ud fra de forudsætninger de har.

Metoder: Vi arbejder pædagogisk med udgangspunkt i borgerens ståsted og kommunikative niveau.

Vi arbejder empowermentorienteret med jeg-støttende og motiverende samtaler.

Sprogkoder: Vi tilrettelægger sprogkoderne efter borgerens ønsker og behov.

Bostedets målgrupper

Navigator Campus er godkendt til to forskellige målgrupper. Unge, som enten er døve eller har et høretab og døve flygtninge.  

Læs mereLæs mere

Bostedets rammer

Navigator Campus er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Urlev mellem Vejle og Horsens på den selvejende institution Castberggård.

Læs mereLæs mere

© Copyright Navigator Campus. All rights reserved