Sådan støtter vi

Støtteteamet på Navigator Campus vejleder og støtter beboerne, så de udvikler sig fagligt, personligt og socialt. På den måde bliver de bedre rustet til at udforske deres muligheder efter Campus.

Elev og støtteperson ved computer

Vores fokus

Vi har fokus på at understøtte medinddragelse og indflydelse på eget liv. Det betyder, at vi møder beboerne i øjenhøjde og hjælper med at nedbryde evt. negative spor og sammen skabe en positive udvikling.

Vi arbejder målrettet med udvikling af sociale og personlige færdigheder, hverdagskompetencer, uddannelse mv., som tilsammen er med til at gøre beboerne mere selvstændige.

Elev det gør rent
Elev gør rent med støtteperson

Vores tilgang

Vi tager udgangspunkt i relationspædagogik og en dialogbaseret tilgang med udgangspunkt i empowerment-tankegangen, som sikrer, at der ikke træffes beslutninger omkring beboeren uden dennes indflydelse, deltagelse og samtykke.

© Copyright Navigator Campus. All rights reserved