Vores tilbud til dig, som er døv eller har et høretab

Støtte i eget hjem

Målet med støtte i eget hjem er, at du får redskaber til selv at udføre praktiske opgaver eller på anden måde får hjælp til at udføre praktiske opgaver i din hverdag.

Vi kan give dig de værktøjer, du har brug for, til at kunne leve et mere selvstændigt liv og hjælpe dig i hverdagen med ting, som du har svært ved selv at gøre. Vi støtter dig for eksempel, hvis du har behov for hjælp til din økonomi, madlavning, rengøring eller andre praktiske ting i din hverdag.

Samtale mellem elev og støtteperson

Bosted

Navigator Campus er et bosted for CI-brugere, døve, døvblinde og mennesker med høretab. Her handler om individuel udvikling med fokus på egne kompetencer ud fra de vilkår, DU har.

På Navigator Campus tager vi udgangspunkt i dine ønsker, forudsætninger, håb og drømme, som vi omsætter til konkrete mål for dig ved hjælp af støtte og strategier.

Læs mere om bostedets rammer her.

kontakt os

© Copyright Navigator Campus. All rights reserved